Vaša migrácia
Prejdite na cloud:LINK - najmodernejšie IT riešenie od Slovanetu
Vaša migrácia
Využite naše skúsenosti s migráciou
Budeme k vám otvorení. Presun vašich serverov, systémov, aplikácií či dát do cloudu (resp. od iného cloudového poskytovateľa do cloud:LINK-u) nie je „na lusknutie prstom“.  Podľa zložitosti vašej IT infraštruktúry môže byť jej presun aj pomerne náročnou úlohou. Chápeme preto aj vaše prípadné obavy z migrácie.
Stálo to za to. Už by sa nevrátili...
Pomôcť v rozhodovaní by vám mohli aj priame skúsenosti našich klientov. Zhodujú sa na tom, že prechod na cloud:LINK bol jedným z ich najvýznamnejších rozhodnutí v oblasti prevádzky IT a v sumárnom hodnotení jednoznačne pozitívnym.
Aj tie najťažšie presuny sme úspešne zvládli
Naspäť však k migrácii. Do predchádzajúceho aj najnovšieho cloud:LINK-u sme úspešne presunuli už stovky klientov. Pri niektorých sa jednalo aj o desiatky serverov s náročnými konfiguráciami a s množstvami aplikácií. A to všetko pri prísnych nárokoch na minimalizáciu dobu odstávky. Pri takto získaných skúsenostiach si dovoľujeme tvrdiť, že s našimi a vašimi špecialistami zvládneme spolu zmigrovať do cloudu čokoľvek.
Najčastejší postup
  • Ešte pred migráciou do nového prostredia s vami prejdeme kľúčové náležitosti a odporučíme vhodný postup, aby presun do nového prostredia prebehol čo najhladšie.
  • Premyslite si a zadefinujte počiatočné potrebné zdroje (počty serverov a OS, počty CPU, veľkosti RAM a SSD, požiadavky na zálohovanie a pod.). Nemusíte dlho kalkulovať – zdroje si budete môcť podľa potreby priebežne upravovať.
  • Podľa týchto požiadaviek pre vás zriadime vlastné virtuálne dátové centrum.
  • Z preddefinovaných šablón si v prípade potreby zriadite nový virtuálny server behom niekoľkých minút.
  • V rámci vášho dátového centra viete jednoducho prideľovať dostupné zdroje jednotlivým virtuálnym serverom.
  • V prípade nutnosti náročnejšieho konfigurovania systémov či aplikácií sa môžete obrátiť na našich špecialistov.
Vopred pripravíme optimálny postup
Z našich skúseností vieme, že potreby zákazníkov sú individuálne a preto s každým spoločne pripravíme optimálne riešenie. Či potrebujete zmigrovať jeden e-mailový server, celé dátové centrum s množstvom serverov, vytvoriť hybridné riešenie s ponechaním časti vlastnej IT infraštruktúry „u seba“ alebo prechod naplánovať postupne, sme na vás pripravení -  aj naše technológie, aj tím špecialistov.
Výsledok bude pre vás odmenou
Ak sa rozhodnete prekonať nástrahy spojené s migráciou na novú platformu, odmenou Vám bude prvotriedny výkon a vysoká dostupnosť vašich systémov, dát a služieb. Získate možnosť jednoducho optimalizovať využitie prenajatých zdrojov a správa aj modernizácia hardvérovej platformy bude na pleciach Slovanetu.
Kontaktujte nás
Každé veľké dielo a úspech začínajú prvým krokom. Kontaktujte nás, nechajte si navrhnúť plán migrácie vašej infraštruktúry s cenovou kalkuláciu, v prípade potreby si vyžiadajte možnosť vyskúšania konkrétnej konfigurácie a môžeme si vyhrnúť rukávy!
symbol Slovanet logo Slovanet