Technologickí partneri
Prejdite na cloud:LINK - najmodernejšie IT riešenie od Slovanetu
Naše technologické partnerstvá
Najmodernejšie riešenie Slovanetu cloud:LINK vzniklo v úzkej spolupráci s viacerými technologickými partnermi. Tu sú najdôležitejší z nich:
VMware
V súvislosti s poskytovaním cloudových služieb sa Slovanet v priebehu roka 2017 stal certifikovaným partnerom v rámci partnerských programov VMware vCan, Service Provider Enterprise Partner a Solution Provider Enterprise Partner, čo spoločnosti dáva konkurenčnú výhodu, zároveň vytvára predpoklady pre poskytovanie kvalitných cloudových služieb.
CISCO
Slovanet je autorizovaným a certifikovaným partnerom spoločnosti Cisco Systems na úrovni Cisco Premier Cer­tified Partner. V roku 2016 získal Slovanet ako prvý na Slovensku part­nerský status Cisco Cloud and Managed Services Advan­ced Partner, čo Slovanetu umožňuje poskytovat certifiko­vané Cisco Powered IaaS cloudové služby.
FORTINET
Slovanet je autorizovaným a certifikovaným partnerom spoločnosti Fortinet, svetového výrobcu špecializovaných zariadení pre IT bezpečnosť. V roku 2016 Slovanet obhájil status Platinum partnera, zároveň si udržal aj extra sta­tus Partner of Excellence, ktorý spoločnosť Fortinet ude­ľuje technologicky najvyspelejším partnerom.
ESET
Slovanet v roku 2016 získal pozíciu Platinum Partnera spoločnosti ESET.
MICROSOFT
Slovanet v rámci programu Microsoft Partner Network spoločnosti Microsoft v roku 2016 obhájil partnerský status v oblasti Network Services (Managed & Hosted Solutions), v kompetenciách Silver Application Development, Silver Devices and Deployment, Silver Midmarket Solution Provider. Získaný status spoločnosť využije pri poskytovaní IT služieb na báze Microsoft platformy.
symbol Slovanet logo Slovanet