Skúsenosti: Mesto Skalica
Prejdite na cloud:LINK - najmodernejšie IT riešenie od Slovanetu
Klient
Mesto Skalica
Slobodné kráľovské mesto Skalica sa už v roku 2013 zaradilo medzi technologických lídrov vo verejnej správe. Okrem automatizácie interných a externých IT procesov vytvorila Skalica vlastný eGOV portál, prešla na využívanie open source operačných systémov a predovšetkým presunula svoju IT infraštruktúru do cloudu – do vtedajšieho cloudového systému spoločnosti Slovanet ako jeden z prvých klientov tejto služby vôbec.
„Oproti tradičnému prístupu - nákupu počítačov – nám nové riešenie prinieslo priamu úsporu približne 10-15% z celkových nákladov na infraštruktúru a ďalšie nepriame úspory za administračné IT služby tretích strán a iné náklady. Cloud od Slovanetu nám zásadne zmenil a zefektívnil aj spôsob fungovania IT oddelenia. Už viac nemusíme riešiť údržbu a poruchy serverov,“ zhrnul prínosy Anton Bobrík, Mesto Skalica.
Doplnil ho manažér projektu Martin Andel za Slovanet: „V projekte pre mesto Skalica sme úspešne skombinovali naše produkty pre firmy a inštitúcie vpn:LINK a cloud:LINK. Výnimočný bol aj tým, že vďaka požiadavkám a spätnej väzbe od IT špecialistov z MsÚ Skalica zapracoval mnohé z nich aj samotný dodávateľ cloudovej platformy ako jej nové vylepšenia“.
stiahnuť prípadovú štúdiu
vrátiť sa späť
symbol Slovanet logo Slovanet