Skúsenosti: Fpt Slovakia
Prejdite na cloud:LINK - najmodernejšie IT riešenie od Slovanetu
Klient
Fpt Slovakia
Fpt Slovakia - www.fpt.sk - je významná spoločnosť poskytujúca služby v oblasti informačných technológií. Na Slovensku vznikla v apríli 2004 (pôvodný názov RWE IT Slovakia) a v súčasnosti v Košiciach zamestnáva približne 250 IT špecialistov. Zameriava sa na vývoj softvéru, implementáciu a údržbu SAP riešení, nezávislé testovanie a zabezpečovanie kvality IT služieb v rámci energetického sektora a ďalších oblastí. Od roku 2014 sa spojila s vietnamskou spoločnosťou FPT Software, významným celosvetovým hráčom na IT trhu, s ktorým spoločne plánujú expandovať ďalej do Európy.
„Naša ročná úspora po prechode na
cloud znamenala viac ako 30 percent, nakoľko pôvodné riešenie bolo pomerne
nákladné.“
Peter Kočiš, IT manažér, Fpt Slovakia, s.r.o.
Začiatok spolupráce a výzva pre Slovanet
Spolupráca Slovanetu a spoločnosti Fpt Slovakia začala v roku 2014. Slovanet bol jedným z účastníkov dôkladne pripraveného výberového konania, v ktorom Fpt Slovakia hľadal dodávateľa komplexného dátovo-komunikačného riešenia. Projekt bol pre Slovanet špecifickou výzvou, pretože v tom čase nemal z rodiny cloudových služieb ešte dokončené produkty VDI (Virtual Desktop Infrastructure) a spolupráca s Fpt Slovakia urýchlila ich vývoj. Slovanet však dodržal termíny pre migráciu a realizáciu riešenia napriek jeho značnej komplexnosti.
Komplexné riešenie
Výsledkom bola dodávka balíka telekomunikačných služieb Slovanetu. Fpt Slovakia v ňom využíva produkty infraštruktúry (pripojenie do internetu a virtuálnu privátnu sieť), bezpečnosti na dvojitej úrovni, IT a cloudových služieb. Z ponuky operátora sa jedná produkty internet:LINK, vpn:LINK, ethernet:LINK, safe:LINK, cloud:LINK a služby typu VDI. Zákazník nemá žiadne servery vo svojich priestoroch. Využíva virtuálne desktopy, ku ktorým sa jeho zamestnanci aj správcovia IT môžu prihlásiť odkiaľkoľvek. Slovanet zabezpečuje aj pripojenie pre zahraničné lokality spoločnosti Fpt Slovakia - napríklad aj vo Vietname.
Odpovedá IT manažér Fpt Slovakia Peter Kočiš:
Z akého dôvodu ste sa rozhodli prejsť do cloudového prostredia?
Do roku 2014 ako RWE IT Slovakia bola naša infraštruktúra postavená na klasickom on-premise riešení, založenom na fyzických zariadeniach. V roku 2014 sme menili majiteľa. Naša firma dlhodobo drží trend v oblasti IT. Cloud ako nová technológia bola jasným výberom, keďže ponúka veľa výhod oproti tradičným datacentrám. Aj naša súčasná materská spoločnosť FPT Software dlhodobo spolupracuje s veľkými poskytovateľmi cloudových riešení. Tie zároveň ponúkame aj našim zákazníkom, preto prechod pre nás na cloud bol jasný trend a jednoznačné rozhodnutie.
Ako ste sa dostali k Slovanetu?
V čase výberu sme hľadali dodávateľa zo Slovenska alebo zo susedných štátov, najmä kvôli odozve a latencii. Najväčší cloudový dodávateľ nemal vybudované svoje dátové centrum v SR či v blízkosti. Naším cieľom bola aj finančná úspora a flexibilita služieb. Pri klasickom kole RFP (Request for proposal) sme si vybrali niekoľkých kandidátov a zvažovali klady a zápory ponúkaných riešení. Veľkou výhodou bolo, že Slovanet mal ponúkanú technológiu už aktívne pripravenú a cenovo najprijateľnejšiu. Taktiež už úvodné stretnutia naznačovali, že spolupráca s ľuďmi zo Slovanetu bude profesionálna a podľa vopred dohodnutých podmienok, o čom nás aj vo veľmi krátkom čase presvedčili.
Aké zmeny vám prinieslo nové cloudové riešenie?
Výhodou bolo zvýšenie flexibility, dostupnosti a zníženie nákladov. Ročná úspora po prechode na cloud znamenala viac ako 30 percent, nakoľko pôvodné on-premise riešenie ako súčasť celej RWE koncernovej infraštruktúry bolo pomerne nákladne. Zároveň sme po nasadení cloudových služieb pre našich zamestnancov pripravili aj program BYOD (Bring Your Own Device), ktorým sme zvýšili flexibilitu a motiváciu zamestnancov.
Na aké účely využívate virtuálne dátové centrum a virtuálne privátne servery?
Od začiatku využívame služby typu IaaS, PaaS a SaaS (MS Office 365). Po prvých mesiacoch prevádzky základnej infraštruktúry sme pridali DaaS (Desktop as a Service) na báze VDI (Virtual Desktop Infrastructure) technológie.
Cloud nám umožňuje agilnejší prístup k práci. V prípade potreby si napríklad dokážeme jednotlivé služby flexibilne upravovať, rozšíriť alebo zväčšiť kapacitu a výkon. Zmeny sa premietnu prakticky okamžite. Výhodou je aj vysoká kompatibilita a prakticky neobmedzená prepojiteľnosť z rôznych používateľských zariadení a systémov.
vrátiť sa späť
stiahnuť prípadovú štúdiu
symbol Slovanet logo Slovanet